Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2004r.

Maciej Cybulski Prezydent Polsko Amerykańskiej Izby Gospodarczej i Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej George Bush

Partnerzy, Misje handlowe, Oddziały

Partnerzy

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza podpisała szereg umów o współpracy, m.in. z Kongresem Polonii Amerykańskiej, Chicago Southland Chamber of Commerce, Polish American Contractors and Builders Association, Chicagoland Chamber of Commerce, Northern Nevada Development Authority, Nevada District Export Council, Polish AmericanChamber of Commerce of Nevada, US-Polish Trade Council San Francisco, Polish-American Chamber of Commerce of Florida and Americas, Polish- American Chamber of Commerce Pacific Northwest, Georgia Chamber of Commerce.

Misje handlowe

W ciągu kilku lat naszej działalności zorganizowaliśmy kilkanaście misji handlowych, seminariów informacyjnych, imprez targowych i stworzyliśmy wiele możliwości nawiązania indywidualnych kontaktów pomiędzy biznesem z Polski i USA.

Oddziały

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza posiada oddziały w Warszawie, Chicago, Krakowie, Miami i Sosnowcu. Efektywnie rozlokowana sieć naszych placówek umożliwia nam rzetelną i dynamiczną pracę z naszymi międzynarodowymi partnerami. 

Polsko Amerykańska Izba Gospodarcza (PAIG)

Głównym celem działania Izby jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy firmami i biznesem z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. Zgodnie ze statutem PAIG Członkami Izby mogą być firmy i osoby fizyczne z Polski i USA. Izba działa bilateralnie. Izba reprezentuje interesy Członków, pomaga w lepszym wykorzystaniu potencjału ich rozwoju, pomaga w poszukiwaniu i kojarzeniu partnerów handlowych i biznesowych.

GŁÓWNE DZIAŁANIA IZBY:
  • Promocja naszych Członków na rynku amerykańskim i polskim
  • Umożliwienie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i handlowcami obu krajów
  • Organizacja imprez szkoleniowych, informacyjnych dotyczących działalności gospodarczej w USA i Polsce
  • Organizacja targów, misji handlowych, pokazów i seminariów z uczestnictwem firm z obu krajów

Współpraca

Zapewniamy naszym członkom kompleksową informację ekonomiczną i rynkową. W przypadku potrzeby informacji prawnej lub finansowej kierujemy do współpracujących z nami kancelarii prawnych i biur rachunkowych w Polsce i USA. Współpracujemy także z profesjonalnymi tłumaczami.

Współpracujemy z Działem Handlowym Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Działem Handlowym Ambasady RP w Waszyngtonie, Konsulatem Generalnym RP w Chicago, Kongresem Polonii Amerykańskiej, Krajową Izbą Gospodarczą, Krajową Radą Spółdzielczą, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz z kilkoma regionalnymi i branżowymi Izbami.

Organizujemy misje handlowe, seminaria, konferencje, spotkania tematyczne. Na indywidualne potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konkretnych misji sektorowych.

Udostępniamy Członkom oferty wzajemnej współpracy między polskimi a amerykańskimi przedsiębiorcami.

Zapewniamy możliwość uzyskania informacji dotyczącej rejestracji firm na obu rynkach.

Organizujemy wystawy na targach branżowych w USA i Polsce.

Na zamówienie przeprowadzamy kompleksowe badanie rynku oraz wyszukiwanie firm produkujących poszukiwane produkty.

Partnerzy

Instytucje i Firmy współpracujące z Polsko Amerykańską Izbą Gospodarczą

Galeria